สรุปรางวัลในการแข่งขันออนไลน์ ในปี 2018-2019

Special Cup
ชนะเลิศ 1,000 บาท คุณนัท NAT_CM (รับรางวัลแล้ว)
รองชนะเลิศ รับ PSN Plus 3 เดือน คุณ ต๊อบ TOPZX18

รายการแข่งขัน  SOL season1 (Sienwinning Open League) Group A-B
รางวัลในการแข่งขันแต่ละกลุ่ม
อันดับ 1 รับ 500 บาท TA-madmax และ BGFC-Kusun (รับรางวัลแล้ว)
อับดับ 2 รับ 300 บาท PK-Team23 (รับรางวัลแล้ว) และ jaythekop0073 (รับรางวัลแล้ว)
อันดับ 3 รับ 200 บาท Adecho_pat_th และ Awp07 (รับรางวัลแล้ว)

รายการแข่งขัน  SPL season1 (Sienwinning Province League)
รางวัลในการแข่งขัน
อันดับ 1 รับ 1,000 บาท คือ MSUSHI298 อยุธยา รับรางวัลแล้ว
อับดับ 2 รับ 600 บาท คือ Jackpot2849 กาฬสินธุ์ รับรางวัลแล้ว
อันดับ 3 รับ 400 บาท คือ Enicma2019 บุรีรัมย์ 
อันดับ 4-5 รับ PSN Plus 3 เดือน คนละ 1 รางวัล คือ
– GiuseppebesttzaA ลำปาง รับรางวัลแล้ว
– bbgunz555 สระแก้ว รับรางวัลแล้ว