• รายการ Update ผลการแข่งขันลีกทั้งหมด

    วันที่รายการแข่งขันเวลา/ผล

สรุปรางวัลในการแข่งขันออนไลน์ ในปี 2017-2018

World Cup 2018
อันดับ 1 Class A,B คุณปัด และ คุณต้น รับคนละ 1,000 บาท
อันดับ 2 Class A,B คุณเบิร์ด และ คุณเบส รับ Plus 3 เดือน คนละรางวัล
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. คุณปัด
2. คุณต้น
3. คุณเบิร์ด

4. คุณเบส


Sienwinning Sunday Super League #3  3 มิถุนายน

อันดับ 1 รับ 500 บาท Lecce2809 พร้อมสิทธิ์เข้ารอบ 16 คน สุดท้ายงานชิงแชมป์บางแสน 2018
อันดับ 2 รับ 400 บาท l2edl2ise
อันดับ 3 รับ 300 บาท Thaiportfc
อันดับ 4 รับ 200 บาท boy_chaingmai
อันดับ 5 รับ 100 บาท jaythekop0073

Bangsaen League Season 2
อันดับ 1 รับ 1,000 บาท Tanukkii พร้อมสิทธิ์เข้ารอบ 16 คน สุดท้ายงานชิงแชมป์บางแสน 2018
อันดับ 2 รับ 500 บาท Puttapon พร้อมสิทธิ์เข้ารอบ 16 คน สุดท้ายงานชิงแชมป์บางแสน 2018
อันดับ 3 รับ 250 บาท pizzaseeker พร้อมสิทธิ์เข้ารอบ 16 คน สุดท้ายงานชิงแชมป์บางแสน 2018

Sienwinning Sunday Super League #2  4 มีนาคม

อันดับ 1 รับ 500 บาท Adecho_pat_th
อันดับ 2 รับ 400 บาท madmax-legends พร้อมสิทธิ์เข้ารอบ 16 คน สุดท้ายงานชิงแชมป์บางแสน 2018
อันดับ 3 รับ 300 บาท Pes_pattaya_3
อันดับ 4 รับ 200 บาท mourinjay
อันดับ 5 รับ 100 บาท Tnives_11
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. Adecho_pat_th


Bangsaen League Season 1
อันดับ 1 รับ 1,000 บาท Tammortors พร้อมสิทธิ์เข้ารอบ 16 คน สุดท้ายงานชิงแชมป์บางแสน 2018
อันดับ 2 รับ 500 บาท Adecho_pat_th พร้อมสิทธิ์เข้ารอบ 16 คน สุดท้ายงานชิงแชมป์บางแสน 2018
อันดับ 3-4 รับคนละ 250 บาท calwinpiree+bossui
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. Adecho_pat_th
2. calwinpiree

International Super League #1
อันดับ 1 รับ Plus 1 ปี hokieeyes
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. hokieeyes

Sienwinning Sunday Super League #1  3 ธันวาคม
อันดับ 1 รับ 500 บาท samadtana พร้อมสิทธิ์เข้ารอบ 16 คน สุดท้ายงานชิงแชมป์บางแสน 2018
อันดับ 2 รับ 400 บาท Puttapon_TH
อันดับ 3 รับ 300 บาท Lecce2809
อันดับ 4 รับ 200 บาท madmax-legends
อันดับ 5 รับ 100 บาท jaythekop0073
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. samadtana
2. Puttapon_TH
3. Lecce2809

Sienwinning 2vs2 Tournament#1
อันดับ 1 รับ Plus 3 เดือน 2 รางวัล  bossui+adecho_pat_th
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. bossui+adecho_pat_th

RETRO LEAGUE ลีกย้อนยุคเซียนวินนิ่ง
อันดับ 1 รับ 1,000 บาท samadtana
อันดับ 2 รับ 500 บาท Puttapon_TH
อันดับ 3 รับ 400 บาท BirdSararak
อันดับ 4 รับ 300 บาท Tnives_11
อันดับ 5 รับ 200 บาท Wutjmk_TH
อันดับ 6 รับ 100 บาท calwinpiree
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. samadtana
2. Puttapon_TH
3. BirdSararak
4. Tnives_11
5. calwinpiree
6. Wutjmk_TH


รายการ Preseason League

1. ชนะเลิศ 1,000 บาท Puttapon_TH (เหลือ 100)
2. รองชนะเลิศ 500 บาท samadtana
3. อันดับ 3-4 รางวัลละ 200 บาท madmax-legends + Tang-bangsaen
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. samadtana

รายการ ชิงแผ่น PES2018+Plus 1 ปี
ชนะเลิศ bossui (รับรางวัลเรียบร้อย)

รายการ Chelsea Super League
1. ชนะเลิศ 1,000 บาท  bossui
2. อันดับ 2 รับ 500 บาท  hokieeyes รับเป็น plus
3. อันดับ 3 รับ 400 บาท  Adecho_pat_th
4. อันดับ 4 รับ 300 บาท  samadtana
5. อันดับ 5 รับ 200 บาท  mee_mu
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. Adecho_pat_th
2. samadtana
3. bossui
4. mee_mu

รายการ Yasothorn & Kampang CUP
ชนะเลิศ Adecho_pat_th (รับรางวัลเสื้อทีมยโสธร+200 บาท เรียบร้อย)

รายการ M88 CA League 2017
1. ชนะเลิศ 1,000 บาท  bossuisamadtana
2. อันดับ 2 รับ 500 บาท  mee_muTanukkii
3. อันดับ 3 รับ 400 บาท  Puttapon_THakdragon01
4. อันดับ 4 รับ 300 บาท  Adecho_pat_th + jan-watmuang
5. อันดับ 5 รับ 200 บาท  WinningRoom-4Lecce2809
ผู้ที่รับรางวัลเรียบร้อยแล้ว
1. samadtana
2. Tanukkii
3. Lecce2809
3. Adecho_pat_th
4. WinningRoom-4
5. Puttapon_TH
6. bossui
7. akdragon01
8. mee_mu