สรุปรางวัลในการแข่งขันออนไลน์ ในปี 2018-2019

รายการแข่งขัน  SOL season1 (Sienwinning Open League) Group A-B
รางวัลในการแข่งขันแต่ละกลุ่ม
อันดับ 1 รับ 500 บาท
อับดับ 2 รับ 300 บาท
อันดับ 3 รับ 200 บาท

รายการแข่งขัน  SPL season1 (Sienwinning Province League)
รางวัลในการแข่งขัน
อันดับ 1 รับ 1,000 บาท
อับดับ 2 รับ 600 บาท
อันดับ 3 รับ 400 บาท
อันดับ 4-5 รับ PSN Plus 3 เดือน คนละ 1 รางวัล